KANALIZÁCIA

Kanalizácia (domový odpad)

Kanalizácia je súbor zariadení, ktoré slúžia na odvod odpadovej vody. Domový odpad vám nainštalujeme zasekaním do steny, zavesením pod strop, či uložením pod vykopanú zem. Dávame pozor, aby potrubie odpadu bolo v spáde (sklone) od výtokového miesta smerom k verejnej kanalizácii, žumpe (septik), či čističke odpadových vôd (ČOV), aby sa zamedzilo "státiu" vody v rúre alebo nežiadúcemu upchatiu potrubia.

Kanalizácia Nitra, dodanie a montáž, Domotech Nira

KG a HT typ tvaroviek, kanalizácia

Členenie kanalizácie

Podľa materiálu v súčasnosti:
- PVC potrubie
- PE potrubie

Podľa spôsobu montáže:
- horizontálna ("vodorovná") kanalizácia
- vertikálna (zvislá) kanalizácia

Podľa akustiky (zvuku):
- klasická (bez opatrení proti hluku)
- tiché (tzv. silent, s opatreniami proti hluku)

Zachytávanie dažďovej vody

Súčasťou kanalizácie je aj zachytávanie dažďovej vody. Tú môžete odvádzať do verejnej kanalizácie a tým prispievať do štátneho rozpočtu formou stočného - poplatku za odvod dažďovej vody. Ak investujete do riešenia zachytávania dažďovej vody, viete v budúcnosti ušetriť finančne, zdravotne aj ekologicky. Vodu môžete použiť na zavlažovanie, pranie a splachovanie záchodu.

Zachytávanie dažďovej vody, kanalizácia

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.