kúrenie, plyn, voda
vypracujeme ponuku, dodáme materiál
a odborne nainštalujeme

Poskytneme vám komplexné služby v rámci vodoinštalácie, kúrenia, kanalizácie, plynoinštalácie.

Kúrenie

Kúrenie zabezpečuje tepelnú pohodu alebo vnútorné prostredie, v ktorom sa človek cíti dobre.

Naše služby:

 • Poradenstvo
 • Projekt ústredného kúrenia
 • Dodanie kúrenárskeho materiálu
 • Montáž a servis podlahového kúrenia
 • Montáž a servis radiátorov
 • Montáž a servis plynových kotlov
 • Montáž a servis elektrokotlov
 • Montáž a servis tepelných čerpadiel
 • Montáž a servis solárnych kolektorov

Viac o kúrení


Podlahové kúrenie, radiátory, plynové kotle, tepelné čerpadlá, solárne kolektory - DOMOTECH Nitra


Vodoinštalácia, montáž a oprava WC, Geberitu, batérie, vane, sprchového kútu - DOMOTECH Nitra

Vodoinštalácia

Vďaka vodoinštalácii sa privádza toľko cenená pitná voda do objektov.

Naše služby:

 • Poradenstvo
 • Projekt zdravotechniky
 • Vodoinštalatérske práce (novostavby, rekonštrukcie)
 • Montáž a oprava potrubných rozvodov (PPR, plast-hliník /AlPex/, meď, nerez)
 • Montáž, oprava a servis sanitárnych zariadení - WC (Geberit), vane, sprchové kúty, batérie
 • Montáž, oprava a servis čerpadiel, uzatváracích ventilov, redukčných ventilov, filtrov, vodomerov
 • Montáž, oprava a servis zmäkčovačov vody

Viac o vodoinštalácii

Kanalizácia

Kanalizácia je súbor zariadení, ktoré slúžia na odvod odpadovej a dažďovej vody.
Naše služby:

 • Poradenstvo
 • Projekt kanalizácie
 • Kanalizačné práce (novostavby, rekonštrukcie)
 • Montáž a oprava potrubných rozvodov ležatej/zvislej vonkajšej/vnútornej kanalizácie (HT, PVC)
 • Zabezpečíme výkop pre kanalizáciu (ručne, strojmi)
 • Zabezpečíme dovoz piesku na zásyp kanalizácie
 • Montáž a oprava podlahových žľabov, vpustí (guličiek) sprchových kútov
 • Montáž a oprava sifónov (drezových, umývadlových, kotlových a pod.)

Viac o kanalizácii


Montáž a oprava kanalizácie, sifónov, Nitra - DOMOTECH


Montáž plynu, plynoinštalácia Nitra - DOMOTECH

Plynoinštalácia

Plynoinštalácia slúži na privedenie plynu z verejného plynovodu do objektov.
Naše služby:

 • Poradenstvo
 • Projekt plynoinštalácie
 • Plynoinštalačné práce (novostavby, rekonštrukcie)
 • Montáž a oprava potrubných rozvodov plynu (čierna oceľ,  plast-hliník /AlPex/, meď)
 • Montáž, oprava a servis plynárenských zariadení - plynových kotlov, sporákov, gamatiek
 • Montáž, oprava a servis HUP (hlavný uzáver plynu), uzatváracích ventilov, regulátorov tlaku, plynomerov


Viac o plynoinštalácii

" Postaráme sa o dodanie kvalitného materiálu
a jeho nasledovnú odbornú montáž "